meatic.ro

INFORMAȚII GENERALE

Hădean Catering S.R.L. cu sediul social în Bucuresti, Sectorul 2, Strada Johannes K Kepler, Nr. 27, Etaj 1, Ap. 2, înscrisă la Registrul Comerțului sub numarul nr. J40/15809/29.11.2016, cod de înregistrare fiscală 36796159, a elaborat această politică pentru a vă informa referitor la condițiile în care colectăm, procesăm, utilizăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal.

Prezenta secțiune, denumită în continuare “Politica de Confidențialitate”, descrie drepturile dvs. referitoare la protecția datelor cu caracter personal, modalitate prin care acestea se exercită și canalele de comunicare prin care puteți intra în legatură cu noi pentru raportarea oricărei abateri de la Politică sau în cazul în care aveți întrebări.

Informațiile prezentate în cuprinsul acestei secțiuni sunt importante. Vă recomandăm să le citiți cu atenție.

SCOPUL POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Scopul acestei Politici de confidențialitate este sa vă explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și în ce modalitate, precum și drepturile dvs. în temeiul GDPR.

Cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm, Hădean Catering S.R.L. este “operator de date”, adică entitatea care stabilește scopurile pentru care și mijloacele prin care datele cu caracter personal sunt prelucrate.

Prin vizitarea site-ului sau prin interacțiunea cu noi prin orice mijloc și/sau prin intermediul oricărui canal de comunicare (e-mail, telefon, rețele de socializare etc), sunteți de acord cu această Politică de confidențialitate și consimțiți inclusiv la utilizarea datelor dvs. în scopuri publicitare sau de marketing, așa cum am descris mai jos în secțiunile dedicate.

Dacă nu sunteți de acord cu cele descrise în prezenta Politică de Confidențialitate, vă rugăm să nu utilizați serviciile sau produsele noastre.

PERSOANA VIZATĂ

Potrivit Regulamentului (EU) 679/2016 (”GDPR”), în momentul în care accesați site-ul nostru aveți calitatea de  „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă.

RESPECTAREA PRINCIPIILOR REGLEMENTATE DE GDPR

Hădean Catering S.R.L. se angajează să respecte legislația în materia protecției datelor cu caracter personal.

Principiile reglementate de GDPR sunt:

1. Legalitatea și transparența. Hădean Catering S.R.L. se angajează să prelucreze datele dvs. în concordanță cu prevederile regulamentului. Suntem transparenți cu modalitatea de prelucrare a datelor dvs. și vă vom aduce la cunoștință orice modificare în politica noastră cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

2. Dreptul de a fi informat. Vă oferim posibilitatea de a analiza, modifica sau șterge datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat. De asemenea, vă asigurăm că datele dvs. sunt corecte, complete și actualizate. În cazul în care constatați că acestea nu respectă una dintre aceste caracteristici, vă stăm la dispoziție pentru a face modificările necesare.

3. Scopul prelucrării. Datele cu caracter personal vor fi utilizate exclusiv în scopuri compatibile cu GDPR.

4. Securitatea datelor. Prelucrarea datelor personale este efectuată în condiții de siguranță, care includ protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare. Astfel, la nivelul organizației există sisteme de securitate și criptare ce asigură un nivel de protecție rezonabil. În acest scop, luăm toate măsurile de precauție necesare, având în vedere natura datelor cu caracter personal și riscurile legate de prelucrarea datelor, pentru a menține securitatea datelor și, în special, pentru a preveni denaturarea, deteriorarea sau accesul neautorizat al terților (protecția fizică a locației, proceduri de autentificare cu acces personal, securizat prin identificatori și parole confidențiale, un jurnal de conectare, criptarea anumitor date etc.). Cu toate acestea, vă rugăm sa aveți în vedere că orice pagină web poate prezenta disfunctionalități ce exced capacitatea de previzionare a operatorului.

CE DREPTURI ARE PERSOANA VIZATĂ?

Va rugăm sa rețineți că aveți dreptul, în orice moment, să solicitați de la Hădean Catering S.R.L. următoarele:

1. Accesul la informațiile dvs. cu caracter personal. Puteți transmite o solicitare prin care să ne întrebați ce date cu caracter personal despre dvs. sunt folosite și să solicitați accesul la aceste date cu caracter personal. De asemenea, aveți dreptul de a cunoaște scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal pe care le deținem, părțile sau categoriile de părți cu care datele tale cu caracter personal sunt partajate, perioada de păstrare a datelor, precum și sursa datelor.
2. Dreptul de a solicita o copie a informațiilor cu caracter personal pe care le deținem. Ne puteti contacta la adresa office@adihadean.ro
3. Dreptul de a solicita rectificarea datelor introduse greșit. Ne puteți contacta în orice moment pentru a ne aduce a cunoștință situațiile în care informațiile dvs. cu caracter personal nu sunt corecte și actualizate. De asemenea, puteți cere Hădean Catering sa corecteze sau să elimine informațiile considerate inexacte sau învechite.
4. Dreptul de a solicita ștergerea informațiilor cu caracter personal. Ne puteți cere să oprim prelucrarea sau chiar să ștergem informațiile cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. În cazul în care informațiile cu caracter personal sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligații contractuale a Hădean Catering S.R.L., Societatea noastră ar putea fi incapabilă să îndeplinească această obligație contractuală. De asemenea, dacă informațiile dvs. cu caracter personal sunt necesare pentru ca Societatea noastră să respecte anumite obligații legale (de ex. legislația fiscală), cererea dvs. nu poate fi îndeplinită.
5. Dreptul de a restricționa accesul Hădean Catering S.R.L. și/sau al terților la datele dvs. privind anumite procese sau în totalitate. Daca ați contestat exactitatea datelor sau nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de dvs. pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea cererilor legale sau ați obiectat față de prelucrarea efectuată pe baza motivelor pe care Hădean Catering S.R.L. le consideră legitime, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării informațiilor cu caracter personal.
6. Dreptul de a depune o obiecție împotriva modului în care gestionăm datele dvs. Aveti dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal care se bazează pe un temei legal pe care Hădean Catering S.R.L. îl consideră legitim. În plus, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct, incluzând profilarea în măsura în care este legată de marketing direct.
7. Dreptul de a solicita transferul datelor către un alt operator de date (dreptul la portabilitate).
8. Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea drepturilor și a intereselor dvs. sau de a depune o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere. În cazul în care nu sunteți mulțumit de modul în care colectăm sau folosim informațiile dvs. cu caracter personal, aveți dreptul să depuneți o plângere formală la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, accesând pagina http://www.dataprotection.ro/.

CE INFORMAȚII COLECTEAZĂ HĂDEAN CATERING S.R.L. DESPRE DVS.

Categoriile obișnuite de date pe care le colectăm de la dvs. sunt următoarele: nume, adresă, data nașterii, gen, limba preferată, număr de telefon, adresă de e-mail sau alte informații de plată pe care le furnizați când doriți să intrați în contact cu noi.

UNDE ȘI PE CE PERIOADĂ SUNT STOCATE ACESTE DATE?

Păstrăm datele cu caracter personal pe care le colectăm în medii sigure. Informațiile cu caracter personal sunt protejate de accesul, divulgarea, utilizarea, modificarea sau distrugerea neautorizată de către orice organizație sau persoană fizică.

Datele prelucrate sunt stocate în sediile și sistemele IT ale Hădean Catering S.R.L., dar, uneori, este posibil să stocăm datele pe serverele furnizorilor noștri de servicii de încredere.

Datele cu caracter personal vor fi stocate exclusiv pe perioada necesară îndeplinirii scopului, dar nu mai mult de 5 ani de la incetarea contractului sau de la ultima interacțiune cu noi. În anumite situații, legea impune o durată mai mare de stocare, situație în care vom fi obligați să acționăm ca atare.

Ulterior, datele sunt șterse, distruse sau transformate în date anonime, în conformitate cu prevederile legale și Politicile noastre de retenție a datelor cu caracter personal.

SCOPURILE ÎN CARE COLECTĂM DATE CU CARACTER PERSONAL

În general, Hădean Catering S.R.L. colectează date cu caracter personal pentru îmbunătățirea contactului cu clienții noștri și a serviciilor pe care le furnizăm acestora.

De asemenea, colectăm date cu caracter personal și în următoarele scopuri:

  • pentru a ne conforma unor dispoziții legale;
  • pentru a răspunde solicitărilor, întrebărilor și comentariilor dvs. și pentru a le îndeplini;
  • în cazul furnizării serviciilor de asistență clienți;
  • pentru a diagnostica problemele serverului, pentru a administra site-ul și a verifica dacă funcționează corect.
  • pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
  • în scopuri analitice și de cercetare;
  • protecția legală a intereselor noastre.

Datele sunt prelucrate în baza consimțământului dvs., a interesului nostru legitim sau în temeiul conformării cu anumite dispoziții legale.

Back to Top

Chef's Table: BBQ


This will close in 20 seconds

Jalapeno Watermelon BBQ Ribs Recipe!


This will close in 20 seconds

Maple Bourbon Pork Belly Burnt Ends Recipe!


This will close in 20 seconds

Honey Bacon BBQ Chicken Lollipop Recipe


This will close in 20 seconds

The world's BEST BARBECUE FESTIVAL


This will close in 20 seconds

The Tastiest Bites


This will close in 20 seconds

Street Food: USA


This will close in 20 seconds

American Barbecue Showdown


This will close in 20 seconds

Search For Products

Product has been added to your cart